| | | | |
Název projektu: Teorie - dovednosti - praxe: inovace studia práva

Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání

Název prioritní osy: Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0198

Financování: ESF a státní rozpočet České republiky

Hodnota projektu: 19.082.966,10 Kč

Období řešení: 1/2011 až 12/2013

Řešitel projektu: Mgr. Jan Neckář

Základní informace

Realizací projektu budou reflektovány potřeby odběratelské sféry a rozšíří se možnosti studentů vstupovat samostatně do podnikání. Studenti DSP a akademičtí pracovníci budou nuceni osvojit si nové moderní pedagogicko-didaktické metody výuky. Výuka typu "jedenkrát vyzkoušené je více než mnohokrát přečtené" je výukovým trendem na řadě prestižních zahraničních univerzit.

Popis projektu

Realizací projektu budou reflektovány potřeby odběratelské sféry a rozšíří se možnosti studentů vstupovat samostatně do podnikání. Studenti DSP a akademičtí pracovníci budou nuceni osvojit si nové moderní pedagogicko-didaktické metody výuky. Výuka typu "jedenkrát vyzkoušené je více než mnohokrát přečtené" je výukovým trendem na řadě prestižních zahraničních univerzit.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu.

www.dovednosti.law.muni.cz